Coronainformation

Her kan du finde de seneste informationer om coronarestriktioner på UCplus 
[Coronainformation in English below]

Corona-
information

Her kan du finde de seneste informationer om coronarestriktioner på UCplus
[Coronainformation in English below]

 

På UCplus gælder følgende

Krav om Coronapas
Det er et krav, at alle kursister og medarbejdere på UCplus’ afdelinger kan fremvise gyldigt Coronapas, når de opholder sig på UCplus. Undervisere på UCplus vil stå for at tjekke Coronapas ved fremmøde.
Dette gælder også for køreundervisning uden for UCplus og for køreprøver.
Se mere her.

Krav om mundbind eller visir
Der er krav om mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt på UCplus’ lokationer eller opholder sig i UCplus’ fællesarealer. Kravet gælder både kursister, ansatte og besøgende på UCplus.

  • Det er ikke et krav at bære mundbind eller visir ved klasseundervisningen eller eksamen på UCplus
  • Det er et krav at bære mundbind eller visir ved teoretisk og praktisk køreundervisning og køreprøver
  • De generelle regler om, hvornår mundbind/visir kan fjernes helt eller delvist, fx hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, gælder fortsat.


UCplus følger de til enhver tid gældende regler og retningslinjer.
Ovenstående regler er opdateret 20. december 2021.

The following restrictions applies to UCplus

Coronapas is required 
It is a requirement that all students and staff at UCplus’ departments can present valid Coronapas when staying at UCplus. Instructors at UCplus will be in charge of checking out Coronapas upon attendance.
This also applies to driving instruction outside UCplus and at driving tests.
Learn more here.

Face masks or visors are required
It is required to wear face masks or visors when moving around UCplus or staying in UCplus common areas. The requirement applies to both course participants, employees, and guests at UCplus.

  • It is not a requirement to wear a face mask or visor during class teaching or exams at UCplus.
  • It is a requirement to wear a face mask or visor for theoretical and practical driving instruction and driving tests
  • The general rules on when a face mask / visor can be removed, eg if there is a recognizable reason for it, still apply.

UCplus follows the rules and guidelines listed at any given time.
The above rules were updated on December 20, 2020