UCplus er godkendt til at udbyde FVU-kurser i hele fagrækken og har har driftsoverenskomst med VUC Nordjylland, VUC Aarhus, VUC Ringkøbing-Skjern og med VUC Silkeborg, VUC Roskilde, VUC Lyngby og KVUC København.