UCplus Sprogcenter Greve oplever stor fremgang i antallet af kursister, der ønsker at lære dansk. Vil du hjælpe med undervisningen?

Vi søger danskundervisere til dag- og aftenundervisning, og der er mulighed for både deltidarbejde og fuldtidsarbejde. Undervisningen vil være både Dansuddannelse 1,2 og 3. Målgruppen er udenlandske arbejdstagere, internationale studerende, familiesammenførte og flygtninge, som i øjeblikket primært kommer fra Ukraine.
Vi tilbyder:

  • Fællesskab med dygtige og engagerede kolleger i UCplus Greve
  • Et uformelt og positivt miljø, hvor alle får mulighed for at bidrage
  • Løn og ansættelsesvilkår ud fra overenskomst med Uddannelsesforbundet

Vi forventer at du:

  • Har interesse for og gerne erfaring med at undervise i dansk eller et andet sprogfag og gerne til højtuddannede
  • Kan undervise igennem digitale redskaber og har erfaring med Zoom, Google classroom, Teams eller lignende.
  • Har eller er parat til at påbegynde en efteruddannelse i dansk som andetsprog inden for et år (DAV’en). Det er et lovkrav og en forudsætning, at du er bachelor i et sprogfag eller folkeskolelærer med et sprogfag som linjefag for at blive optaget på uddannelsen.
  • Har lyst til at lære nyt, bidrage med din viden og indgå i fælles udvikling.
  • Har godt humør og let ved at danne relationer.
  • Kan du starte allerede nu? Vi ansætter løbende.

Send en kortfattet ansøgning og CV til sprogcenterchef Marie Prytz på mpr@ucplus.dk. Hvis du har spørgsmål så ring på 22 39 83 52.

Vi glæder os til at møde dig.

UCplus har driftsaftale med Københavns kommune om at tilbyde dansk som andetsprog til byens udenlandske studerende og arbejdstagere. Vi er en landsdækkende privat uddannelsesudbyder med mere end 35 års erfaring med voksenundervisning. UCplus er ejet af Arriva Danmark.

UCplus – Center for danskuddannelse blev etableret i 2007, og samme år blev vi også ministerielt godkendt som udbyder af danskundervisning. Vi har afdelinger i København, Skovlunde, Aarhus, Greve, Sønderborg, Silkeborg og Ringkøbing.

Cookies