Som virksomhed har UCplus et stort fokus på det menneskelige aspekt, og vi bestræber os på, at vores medarbejdere trives bedst muligt, og at arbejdsmiljølovgivning overholdes og relevante retningslinjer for arbejdsmiljø efterleves.​ Derfor har vi i UCplus valgt både at være certificeret i ISO 45001:2018 i Arbejdsmiljø og at have en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at tage vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Organisationen varetager forebyggelse af arbejdsulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme. Formålet med dette arbejde er at sikre, at alle virksomhedens arbejdsopgaver planlægges, tilrettelægges og udføres lovgivningsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.​ At afværge farer der kan opstå ved udførelsen af virksomhedens arbejdsopgaver.​ At forebygge arbejdsskader.​ At skabe input til forbedringer og evalueringer af arbejdsmiljøet.​

Se seneste certificering.

Cookies