UCplus er privat uddannelsesudbyder fortrinsvis af offentligt udliciteret uddannelse.​

UCplus’ aktiviteter styrker altid den enkelte person og/eller den enkelte virksomheds erhvervsmæssige værdi, således at disse står erhvervsmæssigt stærkere efter at have modtaget en uddannelses- eller serviceydelse fra UCplus. ​Det er kendetegnende, at UCplus’ ydelser har et erhvervsmæssigt sigte.​

UCplus har oprindeligt dybe rødder i den kollektive trafik med at uddanne og efteruddanne dygtige medarbejdere indenfor den kollektive trafiks brancheområder. UCplus har tillige en stor danskafdeling, der udbyder dansk som andetsprog og FVU, og som alene eller supplerende aktivitet kan understøtte vores øvrige uddannelser. UCplus har siden 2020 udbudt den grundlæggende vagtuddannelse, og vi er pt. den største udbyder af vagt- og sikkerhedsuddannelser i Danmark.

UCplus A/S forpligter sig til at opfylde alle anvendelige krav i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Disse krav er integreret i UCplus’ ledelsessystem, der til stadighed undergår forbedringer således, at det til enhver tid lever op til gældende normer og lovgivning på området, som udvikler sig med det omkringliggende samfund og vores interessenters behov.​

Vi arbejder bl.a. med kvaliteten ud fra en såkaldt PDCA-model: Plan-Do-Check-Act, og vi har et konstant fokus på dette arbejde ledelsesmæssigt både taktisk og strategisk og ved vores årlige interne og eksterne audits. Kvaliteten i UCplus skal underbygge vores værdier, hvor vi siger det vi gør og gør det, vi siger.

Følgende UCplus afdelinger er certificeret: Skovlunde, Ringkøbing, Højbjerg og København. Rammerne og kravene er ens for alle øvrige afdelinger, som kontrolleres ved interne audits for at efterleve samme standarder.

Se seneste certificering.

Cookies