Al undervisning i UCplus er underlagt kvalitetsmål, der kan være kvantitative eller kvalitative, og som til enhver tid opfylder de lovgivningsmæssige krav, vi er underlagt som uddannelsesudbyder. Som noget unikt har UCplus også opstillet vores egne kvalitetsmål, for at have fokus på excellent undervisning.

Vores danskuddannelser gennemfører to gange om året en måling over kursisternes tilfredshed på en skala fra 1-5. Her skal kvalitetsmålet ligger på 4,0 eller derover. Derudover deltager elever på danskuddannelse som andetsprog i de statskontrollerede prøver. FVU gennemfører også kvantitative målinger fra 1-5.

I danskundervisningen på UCplus lægger vi vægt på den aktive involvering af kursister samt den sproglige relevans i relation til kursisternes job, uddannelse og hverdag. Det gør vi for at understøtte, at alle vores kursister lærer det dansk, de har brug for, og for at sikre, at kursisterne får mod på at bruge det danske sprog.

Vi har tæt kontakt med alle kursister og sørger for individuel opfølgning. Alt danskundervisning er planlagt fleksibelt, så vores kursister kan kombinere det at gå til dansk med deres øvrige liv og hverdag. Det er bl.a. muligt at deltage i danskundervisning online eller øve med selvrettende opgaver via vores digitale platforme. Ændrer kursisternes hverdag eller behov sig, kan kursister nemt skifte til nye hold eller mellem online-hold og fremmødehold.

Cookies