Al undervisning i UCplus er underlagt kvalitetsmål, der kan være kvantitative eller kvalitative, og som til enhver tid opfylder de lovgivningsmæssige krav, vi er underlagt som uddannelsesudbyder. Som noget unikt har UCplus også opstillet vores egne kvalitetsmål, for at have fokus på excellent undervisning.

Vores AMU uddannelser måles via Børne- og Undervisningsministeriets Vis kvalitet-system. Her måles kvaliteten af undervisningen fra en skala fra 1-10. Kvaliteten skal ligge på 7,0 eller derover. Hvis den ligger under dette tal, arbejder vi med dette via vores kvalitetsledelsessystem.

Vores erhvervsuddannelser (EUD og EUV) måles ved slutevalueringen på uddannelse på en skala fra 1-5. Her skal kvalitetsmålet ligge på 3,9 eller derover.

Cookies