UCplus kommer gerne ud og holder informationsmøder for ledige i Jobcentret, A-kasser eller andre foreninger med medlemmer, der er interesserede i at tage en chaufføruddannelse. UCplus tilbyder også den grundlæggende vagtuddannelse.

Vores medarbejdere har et solidt branchekendskab med indgående viden om de krav, der stilles i både uddannelse og job – samt forståelse for kommende kursisters usikkerhed og bekymringer for at starte forfra i en ny branche.

Tag fat i en af vores konsulenter for at høre mere:

Henriette Gullberg, hg@ucplus.dk / 28609066

Pernille Friis, pef@ucplus.dk / 20996844