Workshop: En cocktail af efteruddannelse. Workshop om sproglig og faglig opkvalificering.

Hvornår: Torsdag kl. 16.00 – 16.45
Hvor: UCplus stand Dancells Plads nr. A28
Deltagere: alle
Værter: Marianne Weischer og Erik Poulstrup UCplus

› Hvordan kan en kombinationsmodel med sproglig opkvalificering og arbejdsmarkedsrettet uddannelse give større adgang til arbejdsmarkedet for nye borgere i Danmark? Hvordan kan vi med denne model give arbejdsgiverne adgang til mere arbejdskraft?

› Deltag i en aktiv workshop hvor vi identificerer både barrierer og tilhørende løsninger. Et særligt fokus vil være på den arbejdsstyrke, der nyligt er ankommet fra Ukraine.

Output: Løsningskatalog til jobcenter og til virksomheder i et flydende arbejdsmarked

Cookies