Overordnede værdier

Trivsel og personlig udvikling for elever og kursister:
Gennem en integreret tilgang, differentieret undervisning, empowerment, inklusion og eksperimenterende aktiviteter søger skolen at skabe et miljø, hvor eleverne og kursisterne føler sig værdsatte, respekterede og udfordrede til at opnå deres fulde potentiale både læringsmæssigt og personligt.

Integreret tilgang:
Vi prioriterer en integreret tilgang til uddannelse, hvor vi understøtter eleverne og kursisternes fysiske, mentale og sociale udvikling på tværs af alle aktiviteter og faglige områder. Vi gør en dyd ud af at vores elever og kursisterne bliver støttet hele vejen igennem deres uddannelse/kursus.

Differentieret undervisning:
Vi tilpasser undervisningen til den enkelte elevs og kursists behov, interesser og læringsstile for at sikre maksimal indlæring og trivsel.

Empowerment og selvstændighed:
Vi styrker eleverne og kursisternes evne til at tage ansvar for deres egen læring og personlige udvikling gennem støtte, vejledning og selvbestemmelse.

Inklusion og diversitet:
Vi værdsætter og respekterer forskellighed og skaber et inkluderende miljø, hvor alle føler sig velkomne og accepterede.

Praksisnær og eksperimenterende tilgang:
Vi integrerer praktiske og eksperimentelle aktiviteter i undervisningen for at styrke elevernes og kursisternes kreativitet, problemløsningsevner og engagement.

Cookies