Branche-kendskab

UCplus er altid i tæt dialog med virksomheder i relevante brancher.

UCplus’ medarbejdere skal altid forstå de enkelte branchers særlige vilkår og behov.

Den tætte dialog med de enkelte brancher bidrager væsentligt til at skabe motivation, relevans og identifikation i undervisningen og det øvrige daglige arbejde.

Kvalitet

UCplus leverer høj kvalitet. Dvs. at ydelser er afstemt med brugerne, således at de faktiske ydelser er i overensstemmelse med eller bedre end brugernes forventninger.

Til at sikre dette, er UCplus certificeret til ISO 9001, som systematiserer kvalitetsarbejde. Se mere her.

Integration

UCplus betragter sproglige, kulturelle og personlige forskelligheder som en styrke og gør derfor en stor indsats for at skabe uddannelsestilbud, der kan øge integrationen af nydanskere på de danske arbejdspladser og herigennem i samfundet som helhed.

Omstillings-parathed

UCplus’ ydelser er altid tilpasset de skiftende behov og forhold på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. UCplus udvikler proaktivt sine ydelser, og medarbejderne er fleksible og forandringsparate.

Troværdighed

UCplus handler oprigtigt, ærligt og lovmedholdeligt i en hver sammenhæng. UCplus lægger vægt på at sige, det vi gør – og gøre det vi siger.

Cookies