Online infomøder

Hver onsdag kl. 10 holder vi online infomøder for ledige, der er interesseret i et job som vagt eller chauffør. Læs mere og tilmeld

Lokale infomøder

UCplus kommer gerne ud og holder informationsmøder for ledige i Jobcentret, A-kasser eller andre foreninger med medlemmer, der er interesserede i at tage en chaufføruddannelse. UCplus tilbyder også den grundlæggende vagtuddannelse. Vores medarbejdere har et solidt...

Integrationsuddannelse (IGU)

UCplus og rutebusbranchen tilbyder den 2-årige integrationsgrunduddannelse (IGU) til buschauffør. IGU er et tilbud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Læs mere

Dansk- og chaufføruddannelse

En kombineret dansk- og chaufføruddannelse målrettet nydanskere med utilstrækkelige danskkundskaber. Læs mere

Afklaringsforløb & jobaftale

UCplus tilbyder jobaftale til ledige med jobplan der gennemfører afklaringsforløb og grunduddannelse med tilfredsstillende resultat. Læs mere
Cookies