UCplus’ fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG)

Overordnede værdier Trivsel og personlig udvikling for elever og kursister: Gennem en integreret tilgang, differentieret undervisning, empowerment, inklusion og eksperimenterende aktiviteter søger skolen at skabe et miljø, hvor eleverne og kursisterne føler sig...

Kvalitet i processer og ledelse

UCplus er privat uddannelsesudbyder fortrinsvis af offentligt udliciteret uddannelse.​ UCplus’ aktiviteter styrker altid den enkelte person og/eller den enkelte virksomheds erhvervsmæssige værdi, således at disse står erhvervsmæssigt stærkere efter at have modtaget en...

Kvalitet i undervisning – Danskuddannelse og FVU

Al undervisning i UCplus er underlagt kvalitetsmål, der kan være kvantitative eller kvalitative, og som til enhver tid opfylder de lovgivningsmæssige krav, vi er underlagt som uddannelsesudbyder. Som noget unikt har UCplus også opstillet vores egne kvalitetsmål, for...

Kvalitet i undervisningen – Erhvervsuddannelser

Al undervisning i UCplus er underlagt kvalitetsmål, der kan være kvantitative eller kvalitative, og som til enhver tid opfylder de lovgivningsmæssige krav, vi er underlagt som uddannelsesudbyder. Som noget unikt har UCplus også opstillet vores egne kvalitetsmål, for...
Cookies