Kvalitet i processer og ledelse

UCplus er privat uddannelsesudbyder fortrinsvis af offentligt udliciteret uddannelse.​ UCplus’ aktiviteter styrker altid den enkelte person og/eller den enkelte virksomheds erhvervsmæssige værdi, således at disse står erhvervsmæssigt stærkere efter at have modtaget en...

Kvalitet i undervisning – Danskuddannelse og FVU

Al undervisning i UCplus er underlagt kvalitetsmål, der kan være kvantitative eller kvalitative, og som til enhver tid opfylder de lovgivningsmæssige krav, vi er underlagt som uddannelsesudbyder. Som noget unikt har UCplus også opstillet vores egne kvalitetsmål, for...

Kvalitet i undervisningen – Erhvervsuddannelser

Al undervisning i UCplus er underlagt kvalitetsmål, der kan være kvantitative eller kvalitative, og som til enhver tid opfylder de lovgivningsmæssige krav, vi er underlagt som uddannelsesudbyder. Som noget unikt har UCplus også opstillet vores egne kvalitetsmål, for...

Arbejdsmiljø

Som virksomhed har UCplus et stort fokus på det menneskelige aspekt, og vi bestræber os på, at vores medarbejdere trives bedst muligt, og at arbejdsmiljølovgivning overholdes og relevante retningslinjer for arbejdsmiljø efterleves.​ Derfor har vi i UCplus valgt både...
Cookies